Lota lota

De kwabaal

 

 

De kwabaal (Lota lota) is de soort binnen de familie van de kabeljauwachtigen die zijn volledige levenscyclus doorbrengt in zoet water. In de noordelijken regionen (Europa, Scandinavië, Noord-Amerika) was deze soort sterk vertegenwoordigd, maar door watervervuiling en habitatdegradatie is de soort in verval geraakt. Bij ons is soort officieel sinds 1960 – 1970 uitgestorven. De kwabaal is een nachtelijke bodemvis en leeft in zowel stilstaand als stromend water. Ze geeft de voorkeur aan koel, helder en zuurstofrijk water.


De vis stond historisch sterk gekend voor z’n smakelijke visvlees, en de onbevruchte eitjes en lever worden in sommige streken als een ware delicatesse aanschouwd.

 

Omwille van de specifieke biotische en abiotische eisen die hij stelt aan zijn omgeving, kan de soort als bio-indicator bezien worden . Tevens heeft hij een zeer belangrijke plaats in het ecosysteem aangezien het als een toppredator is. Hierdoor blijft het ecosysteem in balans en wordt een gezond viswater verzekerd. Recent onderzoek zou aantonen dat de soort gebruikt kan worden als beheersmaatregel om de migratie van enkele invasieve exoten zoals de Zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus).

 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek produceerd sinds 2005 jaarlijks enkele tienduizende kwabaaltjes in kader van een herintroductieprogramma.