Opkweek tot consumptievis

Intensieve kweek van Lota lota

 

Wat maakt de kwabaal zo een interessante soort?

 

De Lota lota, kwabaal, zoetwaterkabeljauw of rivierkabeljauw is een soort die we vroeger tot onze inheemse fauna mochten rekenen, en wordt geroemd als de smakelijkste vis die we in onze wateren kenden (De Vocht, 2019).

De prijzen die betaald worden door deze restaurants zijn van het middelhoog tot hoogste prijssegment. Doordat de soort duurzaam in aquacultuur gekweekt kan worden en hierdoor de kwaliteit constant is, is er sprake van een hogere toegevoegde waarde, een nichemarkt.


De lota heeft wit, stevig visvlees en kan het beste vergeleken worden met Atlantische heilbot, tarbot of zeeduivel van smaak. Tevens kent de soort geen aanwezigheid van graten. Het is een soort die graag vertoeft in de aanwezigheid van andere vissen, en dus geen stress krijgt of vlugger ziek wordt door in groep gekweekt te worden. De soort kent een hele goede voederconversie, waardoor er dus weinig visvoeder (en vismeel- en visolie noodzakelijk is voor de opkweek, in tegenstelling tot andere carnivore vissoorten die in Europa gekweekt worden zoals zeebaars, regenboogforel en dorade. Aangezien het geen exotische vissoort bedraagt, hoeft het water niet opgewarmd te worden om optimale groei te kennen.

 

 

Wat kan aquacultuur voor mij als ondernemer betekenen?


De visserij stagneert en de vraag naar vis stijgt wereldwijd. Dat zou al één reden kunnen zijn om ermee te starten. Verder wordt in Belgie 243.000 ton per jaar vis en schelpdieren geconsumeerd, en iets minder dan 10 % daarvan komt van de eigen visserij. De rest moet worden geïmporteerd uit landen zoals uit Azië: er is dus een groot gat in de markt. Het is ook het moment om te investeren: het beleid zit mee, de wetenschappers zijn er en je krijgt ondersteuning vanuit de overheid.


Viskweek kan uitgeoefend worden als bijberoep, nevenactiviteit bij andere agrarische activiteiten of als hoofdberoep. Er zijn wel  specifieke randvoorwaarden die de kans om succesvol te zijn sterk beïnvloeden, zoals de aanwezigheid van voldoende water en de regio waarin de kwekerij gevestigd is (transport, afzetmarkt, ...). 


Hierbij kunnen de verschillende bedrijfsactiviteiten elkaar ook versterken; vb. een biogasinstallatie aangedreven op mest die de systeempompen van de viskwekerij doet draaien, of het afvalwater van de vissen dat naar de serres stroomt (aquaponics).


 

Kunnen land- en tuinbouwers viskwekers worden? En ondernemers die geen ervaring hebben in primaire productie?

 

Absoluut! We adviseren om voor start van de activiteiten de introductie- en specialisatiecursus Aquacultuur die door de Odisee Hogeschool georganiseerd wordt, te volgen. Hierdoor wordt je nog geen viskweker, maar dan krijg je wel een heel duidelijk beeld van wat de viskweek juist inhoud.


Indien gewenst kan Aqualota ook instaan voor het nodige advies en de begeleiding bij de opstart van de kwekerij, en dit voor zowel de Lota lota als voor een andere soort.